Centrálny register zmlúv

Ekover, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy na diaľku
1249083035
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Ekover, s. r. o.
6. Jún 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
5509001996
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Ekover, s. r. o.
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2024-BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. KRIMA s.r.o.
14. Máj 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2024-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Ing. Oliver Richnavský
21. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2024 BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Mgr. Vladimíra Onderčinova
29. Február 2024
Zmluve o poskytovaní sliužieb pri zbere BRKO
1/2020 - BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Reštaurácia Melódia
29. Február 2024
k Zmluve o poskytovaní sliužieb pri zbere BRKO
7/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Granč Petrovce
29. Február 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2017- VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Bridge-WORLD s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
6/2012- VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Kluknavská mliekáreň
29. Február 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
5/2023 - SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. C<K Limousines s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2019 SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Východoslovenská distribučná
23. Február 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
8/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Margecany
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. SKBZ-240063
SKBZ-240033
2 056,90 € ARICOMA Systems, s.r.o. Ekover, s. r. o.
23. Február 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu
ZPVMI1412202318/A
0,00 € Ekover, s. r. o. ENVI-PAK, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu
ZPVMI1412202312/A
0,00 € Ekover, s. r. o. ENVI-PAK, a.s.
6. Február 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
6/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kluknava
5. Február 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Slovnaft , a.s. Ekover, s. r. o.
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
1/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
18/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Beharovce
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
2/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Granč Petrovce