Centrálny register zmlúv

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0395/2023
131,34 € František Varinský Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
11. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0583/2023
151,95 € Juraj Belánský, Zuzana Belánska Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
4. December 2023
Dodatok č. 1/2023 OZ_188/2023 k Zmluve o výkone správy bytov
Z0807/2023
8,30 € Mesto Topoľčany Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
4. December 2023
Dodatok č. 1/2023 OZ_189/2023 k Zmluve o výkone správy bytov č. 72/2018/O
Z0808/2023
8,30 € Mesto Topoľčany Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0785/2023
46,51 € Martina Zrneková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0786/2023
74,63 € Ludovít Breška Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0787/2023
73,58 € Mária Mocná Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0788/2023
154,08 € Mgr. Hana Fabriciová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0789/2023
196,00 € Róbert Grác Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0790/2023
119,30 € Jana Matušíková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0791/2023
34,08 € Juraj Macko Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0792/2023
131,34 € Zuzana Sáková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0793/2023
155,12 € Igor Suchár Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0794/2023
196,00 € Michaela Šinská Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0795/2023
195,00 € Pavol Šušuk, Gabriela Zajacová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0796/2023
153,94 € Radovan Pidých, Andrea Pidýchová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0797/2023
69,37 € Věra Duda Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0798/2023
28,53 € Rastislava Macková, Peter Macko Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0799/2023
195,00 € Simona Oravcová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0800/2023
73,58 € Ivana Malinová Čeligová, Roman Malina Mestské služby Topoľčany, s.r.o.