Centrálny register zmlúv

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Zmluva o podnájme pozemku
17/2023
480,00 € Roland Hodúr MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o výkone odsúhlasených postupov týkajúcich sa finálnych informácii v súlade s Medzinárodným štandardom na súvisiace služby (ISRS 4400) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Neuvedené
1 300,00 € Audit consults, s.r.o., audítorská spoločnosť MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
20. Február 2024
Hráčska zmuva
2/2024-F
750,00 € Ľuboš Praženka MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
19. Február 2024
Kúpna zmluva
9/2024
5 980,00 € VELCON spol. s r.o. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
9. Február 2024
Hráčska zmuva
01/2024 - Há
Doplnená
0,00 € Nemanja Živkovic MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
9. Február 2024
Hráčska zmuva
1/2024 - F
1 300,00 € Jakub Tancík MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
6/2024
420,00 € Centrum voľného času MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
7/2024
373,00 € Centrum voľného času MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
11. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2024
20232137
0,00 € encare, s.r.o. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
30. November 2023
Zmluva o podnájme pozemku
56/2023
104,41 € eVERT s.r.o. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
22. December 2023
4/2024
4/2024
0,00 € Považskobystrický plavecký oddiel, o.z. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
3/2024
93,00 € ELLIS SK s.r.o. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
18. December 2023
Kúpna zmluva
62/2023
40,00 € Mesto Považská Bystrica MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Neuvedené
15,00 € Základná škola SNP 1484/143, Považská Bystrica MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
27. November 2023
A 001 - 23
A 001 -23
3 400,00 € Audit consults, s.r.o., audítorská spoločnosť MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
14. November 2023
Zmluva o podnájme pozemku
57/2023
200,00 € Milan Gaňa Cleanex MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
10. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri prevádzke, údržbe a opravách verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica
560/2023
155 000,00 € Mesto Považská Bystrica MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
T-11/2023
Doplnená
20,00 € Stredná odborná škola, Považská Bystrica MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22979293
0,00 € Orange Slovensko, a.s. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
20. Október 2023
8/2023/OZ
8/2023/OZ
2,82 € SPŠ Považská Bystrica MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.