Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Prešov, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 14416/2018 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
14416/2018
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Hrešková Melánia
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17185/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17185/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Gürtler Vladimír
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17186/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17186/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Hetešová Beáta
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 07719/2010 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
07719/2010
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Lukačíková Ružena
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 00050/2006 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
00050/2006
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Krokusová Eva
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 2165/2007 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
2165/2007
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Volinec Ján
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 02153/2007 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
02153/2007
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Volinec Ján
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17187/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17187/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Lozinský Jaroslav
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 03521/2007 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
03521/2007
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Michal Vladimír
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 13102/2016 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
13102/2016
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Ing. Ortančík Boris
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 13100/2016 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
13100/2016
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Ing. Ortančík Boris
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17190/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17190/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. PaedDr. Boržíková Iveta, PhD.
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17192/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17192/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Špavorová Jolana
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17193/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17193/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Uličný Andrej
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17188/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17188/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Žula Marián
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17189/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17189/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Kuzmiaková Viera
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17191/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17191/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Ing. Verlichajová Gabániová Miroslava
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17194/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17194/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Ing. Hajdu Vladimír, CSc.
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17195/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17195/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Pazin Vlačeslav
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17196/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17196/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Karabinoš Jozef