Centrálny register zmlúv

PREŠOV REAL, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku číslo 8240
ZoKNP 8240
0,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Lesníckej 1, Prešove PREŠOV REAL, s.r.o.
14. Jún 2024
Uznanie záväzku číslo 38/2024
UZ 38/2024
300,16 € Katarína Macíková PREŠOV REAL, s.r.o.
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1547
ZoNP 1547
0,00 € Mgr. Peter Német PREŠOV REAL, s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9600516073
9600516073
0,00 € SPP, a.s PREŠOV REAL, s.r.o.
13. Jún 2024
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 5066
Dod. č. 1 k NZ 5066
0,00 € Rio Reštaurácia s.r.o. PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 176/2024
ZoNB 176/2024
85,00 € Vladimír Kováč PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 124/2024
ZoNB 124/2024
324,71 € Katarína Macíková PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 195/2024
ZoNB 195/2024
130,00 € Lucia Slepčíková PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 190/2024
ZoNB 190/2024
257,35 € Eva Hercegová PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 184/2024
ZoNB 184/2024
110,00 € Milan Petik, Agáta Petiková PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Uznanie záväzku číslo 29/2024
UZ 29/2024
152,00 € Eva Doktorová PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 185/2024
ZoNB 185/2024
245,54 € Stanislav Babušák, Zdenka Babušáková PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Uznanie záväzku číslo 24/2024
UZ 24/2024
832,10 € Erika Korošová PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 189/2024
ZoNB 189/2024
253,73 € Margita Godálová PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 177/2024
ZoNB 177/2024
262,00 € PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 173/2024
ZoNB 173/2024
356,58 € Jakub Hudák PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 148/2024
ZoNB 148/2024
257,35 € Ľudmila Malíková, Milan Malík PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 197/2024
ZoNB 197/2024
365,02 € Martina Šalamunová PREŠOV REAL, s.r.o.
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 174/2024
ZoNB 174/2024
222,35 € Eva Mihalová PREŠOV REAL, s.r.o.
11. Jún 2024
Uznanie záväzku číslo 9/2024
UZ 9/2024
337,18 € Rastislav Belý PREŠOV REAL, s.r.o.