Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
216/2024
1,51 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Ľuba Lacková
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
212/2024
1 050,00 € Mesto Prievidza SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
213/2024
535,00 € Mesto Prievidza SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
214/2024
280,00 € Mesto Prievidza SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
215/2024
593,00 € Mesto Prievidza Prievidzská labka
16. Apríl 2024
Revitalizácia priestoru medzi OD Rozvoj a Gymnáziom V.B. Nedožerského - vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorkého dohľadu stavby
200/2024
24 450,00 € INO Buildings s.r.o. Mesto Prievidza
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
201/2024
990,00 € Mesto Prievidza Divadlo z dvora
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
202/2024
488,00 € Mesto Prievidza Za zelený Sever
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
203/2024
320,00 € Mesto Prievidza Včelia akadémia
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
204/2024
300,00 € Mesto Prievidza Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zemianske Kostoľany
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
205/2024
480,00 € Mesto Prievidza Centrum sociálnych služieb - DOMINO
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
206/2024
205,00 € Mesto Prievidza Prievidzky celiatik o. z.
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
207/2024
610,00 € Mesto Prievidza Piaristická spojená škola Františka Hanáka
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
208/2024
240,00 € Mesto Prievidza Účelové zariadenie cirkvi - Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
209/2024
100,00 € Mesto Prievidza Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Prievidzi
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
210/2024
440,00 € Mesto Prievidza Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
211/2024
500,00 € Mesto Prievidza Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Senior Nitrianske Rudno, n. o.
187/2024
0,00 € Mesto Prievidza Senior Nitrianske Rudno, n. o.
15. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
188/2024
1,27 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Stanislav Novomestský, 2. Alžbeta Novomestská
15. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
189/2024
1,27 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Eva Hraňová