Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Dobšiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202302101
TSMD106/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Božena Ferková
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301102
TSMD107/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Stanislav Kotlár
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301103
TSMD108/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Jana Gonová
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301104
TSMD109/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Tomáš Oláh
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202302100
TSMD105/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Štefánia Baumgartnerová
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202303099
TSMD104/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Magdaléna Potočná
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202302098
TSMD103/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Iveta Dunková
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202302106
TSMD111/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Viktória Vikartovská
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301107
TSMD112/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Milan Kašpar
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301105
TSMD110/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Iveta Dunková
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202302097
TSMD102/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Andrea Červeňáková
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023001096
TSMD101/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Ondrej Kašpar
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202302094
TSMD100/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Valéria Majerská
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202302093
TSMD99/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Valéria Majerská
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301092
TSMD98/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Erika Baštáková
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301091
TSMD97/2023
80,00 € Technické služby mesta Dobšiná Amália Mišanková
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301090
TSMD96/2023
24,00 € Technické služby mesta Dobšiná Gabriela Spiššáková
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301089
TSMD95/2023
24,00 € Technické služby mesta Dobšiná Eva Kalinová
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301088
TSMD94/2023
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Jaroslav Eltschläger
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202301087
TSMD93/2022
24,00 € Technické služby mesta Dobšiná Zlatica Martinková