Centrálny register zmlúv

Zdravá župa, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z2024773_Z zo dňa 13.02.2024
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z2024773_Z zo dňa 13.02.2024
0,00 € ABAmet, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
13. Február 2024
Kúpna zmluva č. Z2024773_Z
Kúpna zmluva č. Z2024773_Z
5 534,00 € ABAmet, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
12. Február 2024
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve zo dňa 27.10.2022
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve zo dňa 27.10.2022
45 932,16 € DUPOS INVEST, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
12. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní plnení spojených s užívaním nebytového priestoru zo dňa 27.10.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní plnení spojených s užívaním nebytového priestoru zo dňa 27.10.2022
15 696,00 € DUPOS INVEST, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
9. Február 2024
Dohoda o napojení na miesta odberu v rámci realizácie stavby v nadväznosti na Zmluvu o dielo zo dňa 12.12.2023
Dohoda o napojení na miesta odberu v rámci realizácie stavby v nadväznosti na Zmluvu o dielo zo dňa 12.12.2023
0,00 € Novosedlík, spol. s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
29. Január 2024
Komisionárska zmluva a Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb a Sprostredkovateľská zmluva
Komisionárska zmluva a Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb a Sprostredkovateľská zmluva
2 889,60 € Education, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
9. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zo dňa 28.03.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zo dňa 28.03.2023
0,00 € Stredná priemyselná škola technická Zdravá župa, s. r. o.
8. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. Z202314581_Z
Kúpna zmluva č. Z202314581_Z
842,50 € PUMASPED s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
3. Január 2024
Zmluva o dielo - Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici - modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a priestory pre administratívu
Zmluva o dielo - Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici - modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a priestory pre administratívu
1 173 577,52 € Novosedlík, spol. s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
20. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202314424_Z
Kúpna zmluva č. Z202314424_Z
440,00 € K&MEDIA s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
19. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202313587_Z
Kúpna zmluva č. Z202313587_Z
950,00 € Axon Lab spol. s r.o. Zdravá župa, s. r. o.
14. December 2023
Zmluva o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia strednej zdravotníckej školy
Zmluva o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia strednej zdravotníckej školy_2023_2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Trnava Zdravá župa, s. r. o.
14. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 5 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 5 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
0,00 € Kaderová, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
8. December 2023
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
Zmluva o výpožičke motorového vozidla.
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva č. 34 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 34 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € PEDIAS, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva č. 35 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 35 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € AK-Medik, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva č. 37 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 37 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MED-ARCH Centrum, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva č. 38 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 38 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € DRID, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva č. 39 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 39 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Ľubica Ďurková – pediater, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.