Centrálny register zmlúv

Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2024
Darovacia zmluva 1-2024
1/2024
0,00 € Mgr. Lucia Kontrišová Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
19. Máj 2024
Dodatok číslo 1 ku kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 7.12.2023
2/2024
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri Základnej umeleckej škole Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
19. Máj 2024
Darovacia zmluva 2-2024
3/2024
0,00 € ESET,spol. s.r.o. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
30. December 2023
Darovacia zmluva 4-2023
16/2023
1 449,00 € Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
30. December 2023
Darovacia zmluva 5-2023
17/2023
900,00 € Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
30. December 2023
Darovacia zmluva 6-2023
18/2023
1 289,00 € Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
30. December 2023
Darovacia zmluva 7-2023
19/2023
1 098,00 € Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
18. December 2023
Kolektívna zmluva
14/2023
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri Základnej umeleckej škole Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
15/2023
39,00 € Safety@Work s.r.o. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
1. December 2023
Zamestnávateľská zmluva DDS
13/2023
0,00 € Tatra banka a.s. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
12. Október 2023
Zmluva o Balíkovom účte
11/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
12. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácií diela a poskytovaní služieb
12/2023
3 363,00 € BIOMETRIC, spol.s.r.o. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
5. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2023
0,00 € Základná škola Bernolákovo Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
28. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2023
0,00 € Obec Bernolákovo Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
28. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
9/2023
0,00 € Obec Bernolákovo Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
26. Apríl 2023
Dodatok číslo 1 k licenčnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb
7/2023
0,00 € Datalan, a.s. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
4. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
6/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
6. Marec 2023
Profily práv
1/2023
0,00 € Tatrabanka, a.s. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
6. Marec 2023
Zmluva o balíkovom účte
2/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
6. Marec 2023
Zmluva o balíkovom účte
3/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo