Centrálny register zmlúv

Centrum podporných služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 202401
Zmluva č. 39/2024/CPS
4 011,12 € Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
3. Apríl 2024
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich a hygienických potrieb
Zmluva č. 37/2024/CPS
28 891,60 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
14. Marec 2024
Dodatok. č.1 k zmluve o poskytovaní odborných a poradenských služieb
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 5/2023/CPS)
70,72 € Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
29. Február 2024
Dodatok č.1 k k Zmluve o výpožičke motorového vozidla
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 36/2024/CPS)
0,00 € Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
29. Február 2024
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
Zmluva č. 36/2024/CPS
0,00 € Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023009
Zmluva č. 7/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023031
Zmluva č. 26/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023011
Zmluva č. 9/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023022
Zmluva č. 19/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023010
Zmluva č. 8/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023024
Zmluva č. 20/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023018
Zmluva č. 16/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023036
Zmluva č. 31/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023016
Zmluva č. 14/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023035
Zmluva č. 30/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023015
Zmluva č. 13/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023034
Zmluva č. 29/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023014
Zmluva č. 12/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023033
Zmluva č. 28/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Január 2024
Zmluva o podnájme kotolne č. 2023013
Zmluva č. 11/2024/CPS
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava