Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
č 5
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) NATUR-PACK, a.s.
15. Február 2024
Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
Dodatok č. 4
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) NATUR-PACK, a.s.
12. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb č. 03/2020
č. 3 Zmluva o poskytovaní služieb č.03/2020
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Obec Obid
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2020, Dodatok č. 2
dodatok č. 3
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Obec Mužla
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
01/sep/2024
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) SPEED LINE, s.r.o.
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
02/sep/2024
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) CSM Global, s.r.o.
6. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb č. 04/2020
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb č. 04/2020
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Obec Kamenný Most
20. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
11/sep/2023
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Anita Hajtmanová
2. Október 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
2557/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)
27. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5150901737
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)
24. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
09/sep/2023
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) MERVAD s.r.o.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
06/sep/2023
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) SKC foundry s.r.o.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
08/sep/2023
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Vintage Textil s.r.o.
3. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
04/sep/2023
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) BRANTNER Slovakia, s.r.o.
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
07. VO/10/2023/EL-KSVO
0,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
03/sep/2023
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) StepWork s.r.o.
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
02/sep/2023
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) ADSLOGISTIC s.r.o.
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
01/sep/2023
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) MAG SOLUTIONS, s.r.o.
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
01/2022
Doplnená
0,00 € Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Obec Nána