Centrálny register zmlúv

Púchovská kultúra, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/31
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Púchovská kultúra, s. r. o.
16. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a použití licencie
2024/30
600,00 € Karol Halan Púchovská kultúra, s. r. o.
10. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/27
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Púchovská kultúra, s. r. o.
10. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/28
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Púchovská kultúra, s. r. o.
10. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/29
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Púchovská kultúra, s. r. o.
4. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a poskytnutí licencie
2024/25
2 700,00 € Ján Jakubčin Púchovská kultúra, s. r. o.
4. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
2024/26
200,00 € Púchovská kultúra, s. r. o. Emília Huňačková
27. Marec 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/24
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Púchovská kultúra, s. r. o.
13. Marec 2024
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a použití licencie
2024/21
500,00 € Božena Feješová Púchovská kultúra, s. r. o.
13. Marec 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
2024/22
200,00 € Púchovská kultúra, s. r. o. Zdenka Cíbiková
13. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení umeleckého vystúpenia
2024/23
0,00 € Umelecký súbor Lúčnica Púchovská kultúra, s. r. o.
29. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/20
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Púchovská kultúra, s. r. o.
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia
2024/18
10 000,00 € Ondrej Kandráč Púchovská kultúra, s. r. o.
27. Február 2024
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
2024/19
0,00 € BABY MUSIC s.r.o. Púchovská kultúra, s. r. o.
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 9100196659
2024/17
1 152,48 € Union poisťovňa, a.s. Púchovská kultúra, s. r. o.
13. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/13
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Púchovská kultúra, s. r. o.
13. Február 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
2024/14
0,00 € Združenie Spievankovo Púchovská kultúra, s. r. o.
13. Február 2024
Zmluva o spolupráci
2024/15
0,00 € Peter Marcin Púchovská kultúra, s. r. o.
13. Február 2024
Zmluva o spolupráci
2024/16
0,00 € Divadlo Mystik s.r.o. Púchovská kultúra, s. r. o.
6. Február 2024
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a použití licencie
2024/12
400,00 € Mgr. Kamil Bystrický Púchovská kultúra, s. r. o.