Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Lúčky 521

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Dohoda o záujmovom krúžku v MŠ
23/2023
3,00 € Eva Plachá - Skoré začiatky ZŠ s MŠ, Lúčky 521
11. December 2023
Darovacia zmluva - Papier A4
24/2023
46,96 € Mondi SCP, a. s. ZŠ s MŠ, Lúčky 521
11. December 2023
Nájom NTB
25/2023
231,00 € Elko computers Prievidza, spol. s r. o. ZŠ s MŠ, Lúčky 521
11. Október 2023
Príloha ku zmluve o spolupráci - SZUŠ Dotyk
21/2023
0,00 € SZUŠ ZŠ s MŠ, Lúčky 521
11. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
22/2023
0,00 € Torreol, s.r.o. ZŠ s MŠ, Lúčky 521
4. Október 2023
Darovacia zmluva - Komparo ZŠ-T-8 a ZŠ-T-9
20/2023
165,00 € SRRZ - RZ pri ZŠ s MŠ, Lúčky 521 ZŠ s MŠ, Lúčky 521
27. September 2023
Dodávateľsko - odberateľská zmluva Chrien
18/2023
0,00 € Chrien, spol. s r. o. ZŠ s MŠ, Lúčky 521
27. September 2023
Dodávateľsko - odberateľská zmluva Nordfood
19/2023
0,00 € Nordfood s.r.o. ZŠ s MŠ, Lúčky 521
19. September 2023
Dodávateľsko - odberateľská zmluva Salatín
17/2023
0,00 € Salatín s.r.o ZŠ s MŠ, Lúčky 521
13. September 2023
Licencia Topset
15/2023
270,00 € TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ, Lúčky 521
12. September 2023
SSE - Regulovaná dodávka elektriny
16/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ, Lúčky 521
7. September 2023
Nájom nebytových priestorov
14/2023
120,00 € ZŠ s MŠ, Lúčky 521 SZUŠ Jánoš
6. September 2023
Dodatok ku kolektívnej zmluve
11/2023
0,00 € ZO OZ PŠ a V pri ZŠ s MŠ, Lúčky 521 ZŠ s MŠ, Lúčky 521
6. September 2023
POP3 ZŠ
13/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ s MŠ, Lúčky 521
6. September 2023
POP3 MŠ
12/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ s MŠ, Lúčky 521
6. Júl 2023
Dodatok k ZMLUVE č. 23046 - Nadácia KIA
08/2023
2 214,47 € Nadácia KIA Slovakia ZŠ s MŠ, Lúčky 521
6. Júl 2023
Program pre ŠJ
09/2023
29,00 € VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, Lúčky 521
26. Jún 2023
Darovacia zmluva - Učebnice
06/2023
285,00 € SRRZ - RZ pri ZŠ s MŠ, Lúčky 521 ZŠ s MŠ, Lúčky 521
26. Jún 2023
Darovacia zmluva - Papier A4
07/2023
46,96 € Mondi SCP, a. s. ZŠ s MŠ, Lúčky 521
6. Jún 2023
Plavecký výcvik v MŠ
05/2023
45,00 € Tulipánik s.r.o. ZŠ s MŠ, Lúčky 521