Centrálny register zmlúv

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Dohoda o plnení záväzku v splátkach
4000055281
5 332,58 € ZSE Energia a.s. Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
1. Február 2024
Dohoda o plnení záväzku v splátkach
4000055280
6 527,58 € ZSE Energia a.s. Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
22. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 001/2022/ZOK-VB zo dňa 15.02.2022
Dodatok č. 1 k 001/2022/ZOK-VB zo dňa 15.02.2022
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Obec Veľké Blahovo
22. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 012/2022/ZOK-VB zo dňa 06.07.2022
Dodatok č. 1 k 012/2022/ZOK-VB zo dňa 06.07.2022
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Obec Veľké Blahovo
25. Október 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k 005/2022/ZOK-VY
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Blahovo Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
31. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
014/2022/ZOK-VB
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Ing. Ladislav Kálmán, rod. Kálmán; Ing. arch Zuzana Prutkayová Jankovichová, rod. Jankovichová
26. August 2022
Zmluva o prevádzkovaní
43/01/54029/22.
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
23. August 2022
Zmluva o prevádzkovaní
43/01/54029/22
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
19. August 2022
Zmluva o prevádzkovaní
č. 43/01/54029
0,00 € Západoslov. vodárenská spol., a.s. Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
14. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
012/2022/ZOK-VB
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Obec Veľké Blahovo
14. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 011/2022/ZOK-VY
011/2022/ZOK-VY - Združenie obcí kanalizácia Vydra
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Obec Vydrany
12. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
005/2022/ZOK-VY - korekcia
2 870,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Blahovo Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
7. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 002/2022/ZOK-VY
002/2022/ZOK-VY
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Obec Vydrany; JUDr. Szabolcs Hodosy; Ing. Vojtech Hodosy
7. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
004/2022/ZOK-VB
0,00 € Mesto Dun. Streda - Mestský úrad Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
7. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
005/2022/ZOK-VY
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Blahovo Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
7. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
007/2022/ZOK-VB
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo JUDr. Szabolcs Hodosy, Jozef László,
7. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
003/2022/ZOK-VB
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Éva Szűcs rod. Korenyová, Anikó Vida rod. Vida, Terézia Gaálová rod. Korenyová, Ján Koreň, EG reality, a.s.
7. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
010/2022/ZOK-VY
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Viola Simonová rod. Bíróová, Zuzana Metzner rod. Simonová, július Simon
7. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
013/2022/ZOK-VB
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Dominika Egriová, rod. Egriová
7. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
008/2022/ZOK-VY
0,00 € Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Ing. Dávid Bahorecz, rod. Bahorecz