Centrálny register zmlúv

Verejnoprospešné služby Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/21
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Mosná Ingrid
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2-24
20,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Bednárová Sandra
20. Február 2024
Zmluva o servisných službách
SK2024/MCA0032315
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
7. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o vývoze zmesového odpadu
Dodatok č.1 k zmluve o vývoze zmesového odpadu
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
5. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
O4-023/1014687619
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
29. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
1113002
0,00 € Energie2 a.s., odštepný závod Energie2 a.s. - predaj elektriny a plynu. o.z. Verejnoprospešné služby Stupava
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
01/24
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Kulifajová Renata
26. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
1-24
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Kulifajová renata
19. Január 2024
Dodatok č.3
3
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
12. Január 2024
Zmluva o vývoze separovaného odpadu- dodatok
20122023
0,00 € ASEKOL SK, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
3. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
3101682024
0,00 € Pow-en a.s. Verejnoprospešné služby Stupava
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
04-023/1014432128
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
24. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/25
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Mlynáriková Renata
24. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/26
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Kalivoda Martin
9. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
O4-023/1013881457
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
26/2023
30,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Švarcová Sylvia
3. Október 2023
Kúpna zmluva
03102023
200,00 € Bubnič Matej Verejnoprospešné služby Stupava
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
25/2023
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Slivková Kristína
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
04-023#1013517885
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
18. September 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
02092023
0,00 € ASO VENDING s r.o. Verejnoprospešné služby Stupava