Centrálny register zmlúv

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
0065/24/SPPD/CEZ
0,00 € SPP - distribučná, a.s. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
21. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122352382
122352382
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
18. August 2023
Dodatok k Zmluve o spotrebnom úvere č. UZF/23/70523
015/2023/D
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
31. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dielo o vykonaní údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu TOV 400
1/2023
0,00 € MEZOLIFT s.r.o. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
25. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
004/2023/Z
0,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. DS PROPERTY, a.s.
18. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1
0,00 € Židovská náboženská obec Dunajská Streda Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
25. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
2/2022
0,00 € Tibor Czuczor Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
25. Júl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122185471
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
25. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 069 /2022
069 /2022
0,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. LearnIT Academy o.z.
25. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
2
0,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Gabriel Csölle
25. Júl 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 030/2020 zo dňa 05.12.2019
3
0,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. L'élek Pont s. r. o. ; Mgr. Ágh Dávid, psychológ
25. Júl 2022
ZMLUVA č. 4/2022/R12 O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PREVÁDZKOVANIA VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA ELEKTRICKÉHO
4/2022/R12
0,00 € ZSE Energia, a.s. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
25. Júl 2022
ZMLUVA č. 5/2022/R12 O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PREVÁDZKOVANIA VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA ELEKTRICKÉHO
5/2022/R12
0,00 € ZSE Energia, a.s. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
25. Júl 2022
MANDÁTNA ZMLUVA
4
5 400,00 € LEGAL TENDER s.r.o. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
25. Júl 2022
Zmluva o nájme reklamnej plochy č. 3/2022/41/RP
3/2022/41/RP
300,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. AG sport s.r.o.
25. Júl 2022
Zmluva o nájme reklamnej plochy č. 5/2022/41/RP
5/2022/41/RP
300,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. KELLYS BICYCLES s.r.o.
25. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 070 /2022
070 /2022
0,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. BEG Tech Institute, s. r. o.
25. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 071 /2022
071 /2022
0,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. JUDr. HJELM SZAKÁL Annamária
27. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 4/2022; 6/6/2022
4/2022; 6/6/2022
839 220,00 € FROST - service s.r.o. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
27. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 3/2022
3/2022
12 292,80 € STARLUX, s.r.o. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.