Centrálny register zmlúv

Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - kúlna zmluva
3/2024
0,00 € Plantex,s.r.o. Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
23. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2/2024
0,00 € Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
13. Február 2024
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
1/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri MŠ E. F. Scherera 40, Piešťany, zastúpená Janou Korvasovou Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
13. Február 2024
Zmluva/dodatok o poskytovaní služieb
2029022201
0,00 € Lombard s.r.o. Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
9. Október 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve o odbornej pomoci pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi zo dňa 01. 01. 2015
Dodatok č. 1 ku zmluve o odbornej pomoci pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi zo dňa 01. 01. 2015
140,00 € Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
31. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_207
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
31. August 2023
Kúpna zmluva č. 3219640
3219640
125,00 € SCONTO Nábytok s.r.o., Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
20. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2/2016
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
20. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
3/2023
0,00 € Plantex,s.r.o. Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
7. Jún 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 4/2015 o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
4/2015
1 090,37 € Základná škola F. E. Scherera Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
11. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2/2023
0,00 € Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická
13. Február 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
1/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri MŠ E. F. Scherera 40, Piešťany, zastúpená Janou Korvasovou Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
13. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej službe
108-2014
0,00 € Ensara, s.r.o. Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
10. Február 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
1/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri MŠ E. F. Scherera 40, Piešťany, zastúpená Janou Korvasovou Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
21. December 2022
Zmluva o dielo
3/2022
240,00 € Edusteps Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
6. December 2022
Dodatok o poskytovaní služieb
3119030101
0,00 € Lombard, s. r. o. Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
19. August 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
č. 1
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ E. F. Scherera 40, Piešťany Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany