Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
dohoda o ukončení zmluvy
ZML23500070
0,00 € Košickí kaktusári a sukulentári, o.z. K 13 - Košické kultúrne centrá
31. Január 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500074
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
31. Január 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500075
0,00 € Valéria Ferenčíková K 13 - Košické kultúrne centrá
2. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500077
0,00 € Jana Kaňuchová K 13 - Košické kultúrne centrá
2. Február 2023
hromadná licenčná zmluva č.VP/23/39024/001
23500078
0,00 € SOZA - Slovcenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Február 2023
dohoda o skončení Zmluvy o nájme reklamnej plochy typu Billboard
23500080
0,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
7. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500084
0,00 € TVORÍME FARBAMI OZ K 13 - Košické kultúrne centrá
9. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500089
0,00 € Mgr. Zuzana Čarnoká K 13 - Košické kultúrne centrá
15. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500097
0,00 € REZKE, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
16. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500099
0,00 € PUĽS K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Február 2023
dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 1 NP - 2023
23500102
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500103
0,00 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500105
0,00 € TRADITION K 13 - Košické kultúrne centrá
22. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500107
0,00 € OZ Cestou necestou K 13 - Košické kultúrne centrá
22. Február 2023
dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia
23500108
0,00 € Ing. Ľuboslava Valentová K 13 - Košické kultúrne centrá
24. Február 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
23500110
0,00 € nekonečno, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
24. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii projektu
23500111
0,00 € PLATFORMA PLUS K 13 - Košické kultúrne centrá
28. Február 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500114
0,00 € Šarlota Bottová K 13 - Košické kultúrne centrá
28. Február 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
23500116
0,00 € Civitta Slovakia, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
2. Marec 2023
hromadná licenčná zmluva č.VP/23/39024/002
23500117
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá