Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
22500346
0,00 € K 13 - Košické kultúrne centrá PS:Sunrise, s.r.o.
2. November 2022
rámcová kúpna zmluva
22500347
0,00 € St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
3. November 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500348
0,00 € OMM s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
3. November 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500349
0,00 € Mgr. Alena Tabáková, PhD. K 13 - Košické kultúrne centrá
8. November 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500350
0,00 € Hrad Hier K 13 - Košické kultúrne centrá
8. November 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500351
0,00 € PUPPY LOVE - občianske združenie K 13 - Košické kultúrne centrá
10. November 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500355
0,00 € Slnečná jeseň K 13 - Košické kultúrne centrá
14. November 2022
dodatok č.20 k zmluve č.2014000840 o zverení hnuteľného majetku mesta do spávy
22500359
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
14. November 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/029
22500360
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
22. November 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/028
22500376
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
22. November 2022
rámcová zmluva o dodávkach nealkoholických nápojov
22500379
0,00 € Coca - Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o. - organizačná zložka K 13 - Košické kultúrne centrá
24. November 2022
servisná a materiálová zmluva č.1001008
22500382
0,00 € Konica Minolta Slovakia spo.s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
24. November 2022
servisná a materiálová zmluva č.4001009
22500383
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
24. November 2022
servisná a materiálová zmluva č.4001017
22500384
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
24. November 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500385
0,00 € Mgr. Pavla Borošová K 13 - Košické kultúrne centrá
24. November 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500386
0,00 € MUDr. Jarmila Kubíková K 13 - Košické kultúrne centrá
6. December 2022
zmluva o spolupráci
22500393
0,00 € Zoologická záhrada Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
9. December 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500395
0,00 € REZKE, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
9. December 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/030
22500396
0,00 € SOZA - Slovcenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
9. December 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500397
0,00 € Mgr. Ľubomír Hrabčák K 13 - Košické kultúrne centrá