Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500282
0,00 € Crocus Theatre K 13 - Košické kultúrne centrá
12. September 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500283
0,00 € Ing. Róbert Surovec, PhD. K 13 - Košické kultúrne centrá
12. September 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500290
0,00 € Film Europe s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2022
zmluva o uskutočnení umeleckých činností
22500291
0,00 € Valéria Ferenčíková K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500293
0,00 € Edita Žemberová K 13 - Košické kultúrne centrá
21. September 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500299
0,00 € BIELA NOC, o.z. K 13 - Košické kultúrne centrá
23. September 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500306
0,00 € Združenie FEMAN K 13 - Košické kultúrne centrá
26. September 2022
dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
22500308
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
30. September 2022
zmluva o spolupráci
22500315
0,00 € Katarína Blažová K 13 - Košické kultúrne centrá
6. Október 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/025
22500322
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
11. Október 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500327
0,00 € Galéria Jána Koniarka v Trnave K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Október 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500330
0,00 € Bc. Barbora Repková K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Október 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500333
0,00 € Crocus Theatre K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Október 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/027
22500334
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Október 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500335
0,00 € Domov v rodine K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Október 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500336
0,00 € PRERAG. o.z. K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Október 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500339
0,00 € Zuzana Baková K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Október 2022
zmluva o spolupráci
22500341
0,00 € Katarína Dečová K 13 - Košické kultúrne centrá
24. Október 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500342
0,00 € Nadácia CITY TV K 13 - Košické kultúrne centrá
25. Október 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500343
0,00 € RNDr. Margaréta Marcinčinová K 13 - Košické kultúrne centrá