Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500141
0,00 € Alena Kelčíková K 13 - Košické kultúrne centrá
8. Júl 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500142
0,00 € KOŠIČANIA K 13 - Košické kultúrne centrá
8. Júl 2022
dodatok č.19 k zml.č.2014000840 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
22500144
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
8. Júl 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500147
0,00 € B.H.S. K 13 - Košické kultúrne centrá
11. Júl 2022
hromadná licenčná zmluva
22500150
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
11. Júl 2022
zamestnávateľská zmluva
22500151
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.ds.,a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
11. Júl 2022
zmluva o uskutočnení tanečného vystúpenia
22500152
0,00 € Jana Kočišová K 13 - Košické kultúrne centrá
13. Júl 2022
hromadná licenčná zmluva
22500162
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Júl 2022
hromadná licenčná zmluva
22500164
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Júl 2022
hromadná licenčná zmluva
22500165
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
20. Júl 2022
zmluva o spolupráci
22500168
0,00 € Transcarpathian Regional Branch of the Association of Ukrainian cities K 13 - Košické kultúrne centrá
20. Júl 2022
zmluva o spolupráci
zmluva o spolupráci
0,00 € Gejza Barczi K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Júl 2022
hromadná licenčná zmluva
22500173
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Júl 2022
hromadná licenčná zmluva
22500174
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Júl 2022
hromadná licenčná zmluva
22500175
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
25. Júl 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500178
0,00 € OZ Slam Poetry SK K 13 - Košické kultúrne centrá
26. Júl 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500181
0,00 € Občianske združenie DAVLES K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Júl 2022
hromadná licenčná zmluva
22500185
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
28. Júl 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500191
0,00 € UMČO K 13 - Košické kultúrne centrá
3. August 2022
zmluva č.30-000166697PO2022 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku(voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obch.zákonníka a platných právnych predpisov o vodách
22500203
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá