Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
hromadná licenčná zmluva č. VP/23/39024/010
23500392
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
31. Júl 2023
dodatok č.4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č.7/NZ/NP/2016
23500395
0,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
8. August 2023
zmluva o spolupráci
23500409
0,00 € Mgr. Peter Markovič K 13 - Košické kultúrne centrá
11. August 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500412
0,00 € Slnečná jeseň K 13 - Košické kultúrne centrá
22. August 2023
dodatok č.22 k zmluve č.2014000840 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
23500419
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
23. August 2023
zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
23500424
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
23. August 2023
dohoda o prevode telefónneho čísla
23500425
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
23. August 2023
zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
23500426
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
23. August 2023
dohoda o prevode telefónneho čísla
23500427
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
23. August 2023
zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
23500428
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
23. August 2023
dohoda o prevode telefónneho čísla
23500429
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
31. August 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500440
0,00 € Mária Galajdová K 13 - Košické kultúrne centrá
5. September 2023
zmluva o spolupráci
23500444
0,00 € Mgr. Igor Kupec K 13 - Košické kultúrne centrá
8. September 2023
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500450
0,00 € Tu a teraz Ke s. r. o K 13 - Košické kultúrne centrá
11. September 2023
dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia
23500455
0,00 € Ing. Jana Bakičová K 13 - Košické kultúrne centrá
12. September 2023
zmluva o spolupráci
23500459
0,00 € Združenie FEMAN K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500460
0,00 € Tu a teraz Ke s. r. o K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500461
0,00 € MDDr. Daniel Babík K 13 - Košické kultúrne centrá
14. September 2023
zmluva č.30-000169605PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
23500466
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
19. September 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500467
0,00 € JUDr. Beáta Zemková K 13 - Košické kultúrne centrá