Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
hromadná licenčná zmluva č.VP/23/39024/006
23500339
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500340
0,00 € Music Gallery, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500341
0,00 € Michal Barančik K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500342
0,00 € Ján Ber K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Júl 2023
zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
23500344
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500345
0,00 € RNDr. Žofia Schewczuková K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500346
0,00 € Združenie príbuzných a priateľov "Radosť" K 13 - Košické kultúrne centrá
11. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500348
0,00 € Crocus Theatre K 13 - Košické kultúrne centrá
12. Júl 2023
hromadná licenčná zmluva č. VP/23/39024/007
23500352
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
12. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500353
0,00 € Crocus Theatre K 13 - Košické kultúrne centrá
13. Júl 2023
hromadná licenčná zmluva č. VP/23/39024/008
23500354
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Júl 2023
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
23500361
0,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Júl 2023
hromadná licenčná zmluva č. VP/23/39024/009
23500362
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
25. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500372
0,00 € Mgr. Stanislav Eliáš K 13 - Košické kultúrne centrá
25. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500373
0,00 € Crocus Theatre K 13 - Košické kultúrne centrá
25. Júl 2023
zmluva o nájme a poskytovaní služieb
23500374
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Júl 2023
zmluva o poskytovaní služieb
23500376
0,00 € Benefit System Slovakia s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500377
0,00 € Brigita Hurajová K 13 - Košické kultúrne centrá
31. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500390
0,00 € michellegraphy s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
31. Júl 2023
hromadná licenčná zmluva č. VP/23/39024/011
23500391
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá