Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500235
0,00 € Bábkové divadlo v Košiciach K 13 - Košické kultúrne centrá
26. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500238
0,00 € KLUB 3F K 13 - Košické kultúrne centrá
29. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500240
0,00 € CINEFIL K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Máj 2023
dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č.20200232
23500243
0,00 € Startup Centrum Košice O.Z., Creative Industry Košice, n.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
31. Máj 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme č.2014002295 zo dňa 17.10.2014
23500249
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
6. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500253
0,00 € Peter Kúdola K 13 - Košické kultúrne centrá
6. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500254
0,00 € Mgr. Art. Viktória Beka K 13 - Košické kultúrne centrá
7. Jún 2023
zmluva č.2023001192 o zverení majetku mesto do správy a o úprave podmienok prevádzkovania komplexu "Historická radnica"
23500255
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
8. Jún 2023
rámcová zmluva o prenájme obchodnej platformy, o sprostredkovaní a využívaní zdieľaného webového rozhrania
23500258
0,00 € Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko K 13 - Košické kultúrne centrá
9. Jún 2023
Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 807472
23500260
0,00 € Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko K 13 - Košické kultúrne centrá
9. Jún 2023
Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 806762
23500261
0,00 € Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko K 13 - Košické kultúrne centrá
12. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500263
0,00 € Soňa Kotánová K 13 - Košické kultúrne centrá
13. Jún 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500264
0,00 € Bc. Barbora Repková K 13 - Košické kultúrne centrá
13. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500265
0,00 € Mgr. Svetozár Šomšák K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Jún 2023
zmluva o výpožičke platobného terminálu
23500267
0,00 € Dotypos SK s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
15. Jún 2023
dodatok č.2 k zmluve č.2016000706 o zverení hnuteľného majetku do správy
23500269
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
15. Jún 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500270
0,00 € Mgr. Zuzana Dovičáková K 13 - Košické kultúrne centrá
19. Jún 2023
zmluva č. UVVaUVTOS-02215/34-ke-2023 o vykonaní prác
23500276
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody K 13 - Košické kultúrne centrá
19. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500277
0,00 € Iveta Lukšová K 13 - Košické kultúrne centrá
19. Jún 2023
zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
23500279
0,00 € Michal Magura K 13 - Košické kultúrne centrá