Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500120
0,00 € Ing. Mária Gubičeková K 13 - Košické kultúrne centrá
7. Marec 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500122
0,00 € Liga za duševné zdravie SR K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Marec 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500128
0,00 € REZKE, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
13. Marec 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500129
0,00 € Mgr. Jana Koleničová K 13 - Košické kultúrne centrá
14. Marec 2023
zmluva o výpožičke č. VYP_003/2023
23500131
0,00 € Mestská časť Košice - Západ K 13 - Košické kultúrne centrá
15. Marec 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500133
0,00 € Igor Žovtík K 13 - Košické kultúrne centrá
15. Marec 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500134
0,00 € OZ Cestou necestou K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Marec 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500138
0,00 € Terézia Ďurišová K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Marec 2023
zmluva o výpožičke výstavných exponátov
23500140
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti K 13 - Košické kultúrne centrá
24. Marec 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500145
0,00 € PRIORDEI Slovakia s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Marec 2023
zmluva č.SŠ/ZML/9/2023 o zabezpečení odbornej praxe žiakov
23500152
0,00 € Spojená škola K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Marec 2023
memorandum o spolupráci
23500155
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
31. Marec 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500157
0,00 € Gregor Badanič K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Apríl 2023
dohoda o ukončení zmluvy
23500158
0,00 € Gabriel Palinský K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Apríl 2023
dohoda o ukončení zmluvy
23500159
0,00 € Dmytro Martynenko K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
23500160
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Apríl 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23500161
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
23500162
0,00 € Orange Slovensko, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Apríl 2023
dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia
23500164
0,00 € Ing. Júlia Sepešiová K 13 - Košické kultúrne centrá
5. Apríl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500165
0,00 € RADA SENIOROV mesta Košice, n.o. K 13 - Košické kultúrne centrá