Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500001
0,00 € Eva Kačalková K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Máj 2022
zmluva o uskutočnení umeleckých činností
22500002
0,00 € Brigita Hurajová K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500003
0,00 € Škola úžitkového priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Máj 2022
zmluva č. SŠ/ZML/13/2022 o zabezpečení odbornej praxe žiakov
22500004
0,00 € Spojená škola K 13 - Košické kultúrne centrá
5. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500006
0,00 € Centrum kultúry Košického kraja K 13 - Košické kultúrne centrá
6. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500012
0,00 € michellegraphy s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
6. Máj 2022
zmluva o poskytovaní služieb - pokladničný systém č.22042842323975
22500017
0,00 € Poscom s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
9. Máj 2022
zmluva o spolupráci
22500018
0,00 € VUNU, o.z. K 13 - Košické kultúrne centrá
16. Máj 2022
zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.10/2022
22500028
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach K 13 - Košické kultúrne centrá
16. Máj 2022
zmuva č. 2022000863 o zverení majetku mesta do správy a o úprave podmienok prevádzkovania objektu "Archeológia Dolná brána"
22500030
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Máj 2022
zmluva o uskutočnení lektorských činností
22500031
0,00 € Marek Majerník K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500032
0,00 € Škola umeleckého priemyslu K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Máj 2022
zmluva o uskutočnení lektorskej činnosti
22500034
0,00 € Gabriel Palinský K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500035
0,00 € Ľudmila Bevilaqua K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500036
0,00 € Súkromná základná škola Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500039
0,00 € Barbora Repková - BIBSARE K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500040
0,00 € RNDr. Viktória Tuptová K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500042
0,00 € Ing. Dagmar Dadejová, PhD. K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Máj 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500043
0,00 € Ing. Silvia Lukačínová, PhD. K 13 - Košické kultúrne centrá
24. Máj 2022
hromadná licenčná zmluva
22500044
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá