Centrálny register zmlúv

Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20/2023
0,00 € encare, s.r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
28. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
21/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
23. December 2023
Kúpno-predajná zmluva
17/2023
0,00 € PRAD. s. r. o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
23. December 2023
Rámcová kúpno-predajná zmluva
18/2023
0,00 € Milan Brojo Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
23. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
19/2023
0,00 € BARTOŠEK s.r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
16/2023
0,00 € GETPROFI, s.r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
15/2023
225,00 € AM Capital, s.r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
31. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2007
14/2023
0,00 € MvDr. Angela Mituníková Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
12/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
27. Marec 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
13/2023
1 643,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
10/2023
0,00 € Nadácia Spoločne pre región Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
22. Marec 2023
Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu
11/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
14. Február 2023
Kolektívna zmluva
9/2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Materskej škole, Lánska 952, Považská Bystrica Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
26. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
4/2023
0,00 € COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
26. Január 2023
Kúpna zmluva - rámcová
5/2023
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
26. Január 2023
Kúpno - predajná zmluva
6/2023
0,00 € PRAD, s. r. o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
26. Január 2023
Kúpna zmluva
7/2023
0,00 € BARTOŠEK s.r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
26. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
8/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
11. Január 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 163/2012/PTZ
162022
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
11. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
172022
0,00 € Milan Brojo Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica