Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Júl 2024
Zručnosti v chemickom priemysle CHEMTRY7
2024-1-SK01-KA121-VET-000229684
49 500,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
4. Júl 2024
Obnova priestorov chodieb a schodiska, kanalizácie a vodovodu budovy školy
4/2024
107 227,43 € StavMY, s. r. o. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
21. Marec 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP, PO a PZS zo dňa 13.12.23
dodatok k zmluve 1/2024
0,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
21. Marec 2024
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
2/2024
10 000,00 € K-Ten KOVO, s.r.o. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke v Slovnaft, a.s.
0837090/00CRZ
0,00 € Slovnaft, a.s. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2024
24 410,28 € STRABAG Property and FacilityServices, s.r.o. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverihodných služieb
1348/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
11. Január 2024
Dodávka zemného plynu
2022/1322/IRP_Dodatok č.1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
11. Január 2024
Zmluva o nájme
0836163/00CRZ
163 772,37 € Slovnaft, a. s. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
11. Január 2024
Poistná zmluva o pistení majetku a zodpovednosti za škodu
2409370057
492,00 € Generali Poisťovňa Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
14. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP. OPP a PZS
1_2024
0,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
27. Október 2023
Zmluva č. 2/2012 o nájme nebytového priestoru
2/2023 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Stredná odborná škola chemická Baan Thai, s.r.o.
20. Október 2023
Zmluva o dielo - Oprava strechy, výmena svetiel a oprava kezetového stropu
VO-0099/23
21 697,46 € Limerick Trade, s.r.o. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
8. September 2023
Zmluva č. 1/2012 o nájme nebytového priestoru
1/2012
0,00 € Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava WELD-EXPERT s.r.o.
8. September 2023
Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytového priestoru
1/2016
0,00 € Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava PMP Montex, s.r.o.
8. September 2023
Zmluva č. 4/2016 o nájme nebytového priestoru
4/2016
0,00 € Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava PMP Montex, s.r.o.
8. September 2023
Zmluva č. 1/2022 o nájme nebytového priestoru
1/2022
0,00 € Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava InnovaB2B Europa, s.r.o.
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
0,00 € L.U.C, s.r.o. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
3. August 2023
Zmluva o Dielo - Oprava strechy
Zmluva o Dielo - Oprava strechy
17 818,64 € ELENIT, s.r.o. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
3. August 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č.01/2023 ZZDE
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č.01/2023 ZZDE
0,00 € ZES Energia, a.s. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava