Centrálny register zmlúv

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/131/PaCS
83,00 € Semančíková Marta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/182/PaCS
33,20 € Škovranová Žofia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/184/PaCS
33,20 € Hutník Ivan Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/186/PaCS
36,52 € Jerdonek Jozef Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/187/PaCS
33,20 € Kolodzej Eduard Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/188/PaCS
33,20 € Zadjorová Viera Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/189/PaCS
49,80 € Vilčeková Slávka Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/190/PaCS
49,80 € Vilček Michal Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/191/PaCS
49,80 € Vilček Michal Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/192/PaCS
33,20 € Szabová Erika Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/193/PaCS
8,30 € Uszák Pavol Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
9. Júl 2024
Dohoda o zrušení Dodatku č. 1 zo dňa 28.08. 2020 k Nájomnej zmluve č. 331/2016/OM
50/2024
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
4. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/170/PaCS
33,20 € Ing. Štefucová Eva Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
4. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/171/PaCS
33,20 € Ing. Štefucová Eva Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
4. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/172/PaCS
190,90 € Dziaková Janka Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
4. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/173/PaCS
33,20 € Brtáň Pavel Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
4. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/174/PaCS
33,20 € Brtáň Pavel Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
4. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/175/PaCS
33,20 € Brtáň Pavel Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
4. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/176/PaCS
8,30 € Jendrušáková Martina Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
4. Júl 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/177/PaCS
8,30 € Pastieriková Mária Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok