Centrálny register zmlúv

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/131/PaCS
83,00 € Semančíková Marta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/363/PaCS
66,40 € Kuba Štefan Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/364/PaCS
66,40 € Kuba Štefan Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/365/PaCS
85,12 € Vanečko Ivan Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/366/PaCS
414,96 € Vilčeková Mária Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/371/PaCS
33,20 € Brijová Alžbeta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/372/PaCS
29,90 € Hricová Martina Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/373/PaCS
49,80 € Potašová Soňa Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/354/PaCS
29,90 € Mgr. Barčáková Ľudmila Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/355/PaCS
33,20 € Gemzová Veronika Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/356/PaCS
33,20 € Výrostek Radoslav Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/357/PaCS
33,20 € Gašpar Oto Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/358/PaCS
166,00 € Dr. Gyapay László Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/359/PaCS
431,60 € Dr. Gyapay László Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/360/PaCS
166,00 € Laubert Vladimír Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/361/PaCS
435,75 € Laubert Vladimír Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/362/PaCS
266,00 € Miľková Svetlana Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
23. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/346/PaCS
33,20 € Bača Ján Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
23. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/347/PaCS
56,44 € Šiška Štefan Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
23. November 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/348/PaCS
119,60 € Pitoňák Kamil Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok