Centrálny register zmlúv

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o Dielo
Zmluva o Dielo
0,00 € ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o. Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
9. Júl 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
5010543385
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
28. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000206867
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
28. Jún 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo č. 001/2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 001/2024
0,00 € PROFIARCHITEKTI s.r.o. Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
21. Jún 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
5010533627
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
19. Jún 2024
Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností
3/2024
0,00 € Füzék Ján Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
18. Jún 2024
Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností
4/2024
0,00 € Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji Márk Vojtech
18. Jún 2024
Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností
5/2024
0,00 € Márk Vojtech s manželkou Spojená škola
18. Jún 2024
Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností
Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností č. 4/2024
0,00 € Márk Vojtech Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
11. Jún 2024
Zmluva o Dielo
Zmluva o Dielo
0,00 € ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o. Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
6. Jún 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
5010527633
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
5. Jún 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
0,00 € Slovenská republika - Slovenský metrologický inšpektorát Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
31. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Stonet s.r.o. Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
28. Máj 2024
Cestovné poistenie
Cestovné poistenie č.5010524923
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
28. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
5010524921
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
27. Máj 2024
Poistenie práce a štúdia
5010524749
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
23. Máj 2024
Nájomná zmluva
03729/2023-PNZ-P41393/23.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
20. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
5010523019
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
16. Máj 2024
Cestovné poistenie
5010521989
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
16. Máj 2024
Všeobecná zodpovednosť
8100089404
0,00 € UNIQA pojišťovna a.s. Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji