Centrálny register zmlúv

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o dielo
Z83/2023
380,00 € PaedDr. Katarína Vas Regionálne osvetové stredisko v Komárne
20. November 2023
Zmluva o spolupráci
Z82/2023
558,00 € Centrum poradenstva a prevencie, Komárňanská 177, Hurbanovo Regionálne osvetové stredisko v Komárne
9. November 2023
Zmluva o krátkodobom prepožičaní priestorov
Z73/2023
1 150,00 € Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ Regionálne osvetové stredisko v Komárne
9. November 2023
Zmluva o dielo
Z74/2023
80,00 € PaedDr. Katarína Vas Regionálne osvetové stredisko v Komárne
9. November 2023
Zmluva o dielo
Z75/2023
80,00 € Rózsa Varga Regionálne osvetové stredisko v Komárne
9. November 2023
Zmluva o dielo
Z76/2023
100,00 € Mgr. Éva Misák Regionálne osvetové stredisko v Komárne
9. November 2023
Zmluva o dielo
Z77/2023
200,00 € Pavol Sedliak Regionálne osvetové stredisko v Komárne
9. November 2023
Zmluva o dielo
Z78/2023
800,00 € Mgr. Art. Stanislav Králik Regionálne osvetové stredisko v Komárne
9. November 2023
Zmluva o dielo
Z79/2023
100,00 € Gabriela Magyaricsová Regionálne osvetové stredisko v Komárne
9. November 2023
Zmluva o dielo
Z80/2023
100,00 € Marta Králiková Regionálne osvetové stredisko v Komárne
9. November 2023
Zmluva o dielo
Z81/2023
800,00 € Mgr. Art. Stanislav Králik Regionálne osvetové stredisko v Komárne
13. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z69/2023
180,00 € Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyuč. jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Školská 22, Svätý Peter Regionálne osvetové stredisko v Komárne
13. Október 2023
Zmluva o dielo
Z70/2023
1 200,00 € István Katona Regionálne osvetové stredisko v Komárne
13. Október 2023
Zmluva o dielo
Z71/2023
1 000,00 € Ing. Beáta Sebő Regionálne osvetové stredisko v Komárne
13. Október 2023
Zmluva o dielo
Z72/2023
1 680,00 € István Katona Regionálne osvetové stredisko v Komárne
11. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
Z68/2023
570,00 € Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jaz. maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Športová 7, Hurbanovo Regionálne osvetové stredisko v Komárne
27. September 2023
Zmluva o presune finančného príspevku poskytnutého NOC
Z67/2023
1 150,00 € Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Regionálne osvetové stredisko v Komárne
24. August 2023
Zmluva o dielo
Z66/2023
120,00 € Tomáš Vu Thanh Regionálne osvetové stredisko v Komárne
22. August 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/32696/003/Letný kurz zbormajstrov 2023 / KREATIV 2023
Z60/2023
15,60 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Regionálne osvetové stredisko v Komárne
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-110-01296 : III. RozprávkovoBábkový tábor - III. MeseBábos tábor
Z61/2023
800,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Regionálne osvetové stredisko v Komárne