Centrálny register zmlúv

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č.1/2024
Z50/2024
0,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
20. Jún 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
Z51/2024
12,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z48/2024
100,00 € Pavol Sedliak Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z49/2024
200,00 € Mgr. art. Stanislav Králik Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z45/2024
150,00 € Marián Tóth, DiS art. Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z46/2024
150,00 € Mgr. Peter Dobšinský, PhD. Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z47/2024
150,00 € Martina Knapé Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
6. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 2
Z43/2024
149,54 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
6. Jún 2024
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME
Z44/2024
0,00 € Pavol Litauszki Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
30. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku Nitrianského samosprávneho kraja
Z42/2024
9 940,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
24. Máj 2024
Nájomná zmluva
Z37/2024
180,69 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z38/2024
100,00 € Pavol Sedliak Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z39/2024
100,00 € Dávid Fóti Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z40/2024
150,00 € Mgr. art. Stanislav Králik Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z41/2024
736,00 € Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
16. Máj 2024
Nájomná zmluva
Z36/2024
242,52 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-442-01443
Z35/2024
2 000,00 € Fond na podporu umenia Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z34/2024
100,00 € Pavol Sedliak Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Z33/2024
20 580,00 € Národné osvetové centrum Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
29. Marec 2024
Zmluva o dielo
Z26/2024
200,00 € PhDr. Hana Kyseľová Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom