Centrálny register zmlúv

Materská škola, Richnava 260

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Nájomná zmluva
3/2024
473,00 € ZABAVKA s.r.o. Materská škola, Richnava 260
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
10/2014-ZSS
29,55 € Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260
30. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_239
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola, Richnava 260
30. August 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
4/2023
233,70 € Východoslovenská energetika a.s. Materská škola, Richnava 260
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
3/2023
500,00 € ZABAVKA s.r.o. Materská škola, Richnava 260
3. Február 2023
Kolektívny zmluva_ 2023_2024
2023_KZ
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Materskej škole Richnava Materská škola, Richnava 260
3. Január 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
6/2022
28,14 € Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260
26. Október 2022
Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov
23/2022
100,00 € Materská škola, Richnava 260 Obec Richnava
15. Október 2022
Dodatok č. 5
5/2022
1 300,00 € Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260
10. Máj 2022
Dodatok k mandátnej zmluve
03/2020-1
100,00 € Jozef FÁBRY, TPO a ABT Materská škola, Richnava 260
6. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
121004
500,00 € RAJO s.r.o. Materská škola, Richnava 260