Centrálny register zmlúv

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Dohoda o platbách - na rok 2023-2024
79/2021
0,00 € CLEAN-ED s.r.o. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 69/2023
69/2023
0,00 € CLEAN-ED s.r.o. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
29. September 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 24/2017
24/2017
0,00 € MDDr. Katarína Vernarecová Správa majetku Košického samosprávneho kraja
29. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 25/2023
25/2023
0,00 € Dobrovoľnícke centrum Košického kraja Správa majetku Košického samosprávneho kraja
29. September 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o refundácii nákladov za poskytnuté služby
-
0,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Správa majetku Košického samosprávneho kraja
29. September 2023
Zmluva č. 70/2023 o krátkodobom nájme telocvične
70/2023
0,00 € Podpor Pohyb združenie Správa majetku Košického samosprávneho kraja
28. September 2023
Dohoda o platbách - príloha č. 1 k Zmluve na poskytovanie služieb č. 350/2014
350/2014
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad Správa majetku Košického samosprávneho kraja
20. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.8/2021
8/2021
0,00 € TRANSPORTIT s.r.o. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
19. September 2023
Zmluva č. 63/2023 o krátkodobom nájme telocvične
63/2023
0,00 € FK Junior Košice Správa majetku Košického samosprávneho kraja
19. September 2023
Zmluva č. 68/2023 o nájme časti pozemku
68/2023
0,00 € SOLMEA s.r.o. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
14. September 2023
Zmluva č. 52/2023 o krátkodobom nájme telocvične
52/2023
0,00 € OZ Futsal KE Správa majetku Košického samosprávneho kraja
14. September 2023
Zmluva č. 67/2023 o krátkodobom nájme telocvične
67/2023
0,00 € Dynamo Podhradová o.z. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
13. September 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100960056B/2023
5100960056B/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
12. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 31/2023
31/2023
0,00 € Dobrovoľnícke centrum Košického kraja Správa majetku Košického samosprávneho kraja
11. September 2023
Zmluva č. 66/2023 o krátkodobom nájme telocvične
66/2023
0,00 € Ing. Erik Greškovič Správa majetku Košického samosprávneho kraja
11. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 54/2023
54/2023
0,00 € Alexandra Capová Správa majetku Košického samosprávneho kraja
11. September 2023
Zmluva č. 60/2023 o krátkodobom nájme telocvične
60/2023
0,00 € Ing. Peter Basaráb Správa majetku Košického samosprávneho kraja
11. September 2023
Zmluva č. 56/2023 o nájme časti pozemku
56/2023
0,00 € Mgr. Vladimír Železňák Umelecká spoločnosť GONG Správa majetku Košického samosprávneho kraja
11. September 2023
Zmluva č. 57/2023 o nájme časti pozemku
57/2023
0,00 € Šell s.r.o. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
11. September 2023
Zmluva č. 58/2023 o nájme časti pozemku
58/2023
0,00 € Renner Design, s.r.o. Správa majetku Košického samosprávneho kraja