Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
158/2023/MKOS
0,00 € Slovenský zväz zdravotne postihnutých - z.o. Snina Snina MKaOS
22. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
157/2023/MKOS
5 600,00 € Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina Snina MKaOS
20. September 2023
Zmluva o reklame
156/2023/MKOS
300,00 € Reinter s.r.o. Snina MKaOS
19. September 2023
Zmluva o dielo
155/2023/MKOS
550,00 € Keleman Maroš Snina MKaOS
18. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
154/2023/MKOS
30,00 € Lucia Pavlovová Snina MKaOS
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
153/2023/MKOS
0,00 € Snina MKaOS Matúš Dinič
12. September 2023
Zmluva o dielo
151/2023/MKOS
20,00 € Mgr. Jozef Talarovič Snina MKaOS
12. September 2023
Zmluva o dielo
152/2023/MKOS
20,00 € Ladislav Horváth Snina MKaOS
11. September 2023
Zmluva dielo
150/2023/MKOS
20,00 € Dušan Antolík Snina MKaOS
8. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
149/2023/MKOS
0,00 € Slovenská poľovnícka komora org. zložka OPK Humenné Snina MKaOS
7. September 2023
Zmluva o dielo
147/2023/MKOS
20,00 € Iveta Kačurová Snina MKaOS
7. September 2023
Kúpno - Predajná zmluva
148/2023/MKOS
400,00 € Marek Nahaj Snina MKaOS
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
146/2023/MKOS
0,00 € Bc. Daniel Bilec Snina MKaOS
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
145/2023/MKOS
0,00 € Silvia Varčová Snina MKaOS
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
144/2023/MKOS
0,00 € Emília Litvajová Snina MKaOS
6. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o spoluorganizovaní umeleckého programu zo dňa 3.4.2023
143/2023/MKOS
0,00 € EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. Snina MKaOS
30. August 2023
Zmluva o výpožičke
142/2023/MKOS
0,00 € Základná umelecká škola Snina Snina MKaOS
23. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
141/2023/MKOS
0,00 € OZ Rock pod Sninským kameňom Snina MKaOS
21. August 2023
Zmluva o umeleckom výkone
140/2023/MKOS
0,00 € Tkáč Marcel Snina MKaOS
18. August 2023
Zmluva o výpožičke
137/2023/MKOS
0,00 € Birková Marta Snina MKaOS