Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
086/2024/MKOS
90,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín Snina MKaOS
17. Máj 2024
Príkazná Zmluva
083/2024/MKOS
50,00 € Agáta Koškovská Snina MKaOS
17. Máj 2024
Zmluva odielo
084/2024/MKOS
50,00 € Mgr. Ivana Kuriščáková Snina MKaOS
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
085/2024/MKOS
100,00 € Mgr. Ivana Kuriščáková Snina MKaOS
16. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 03. 05. 2024
082/2024/MKOS
30,00 € Snina MKaOS EMMA production, s.r.o.
14. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
080/2024/MKOS
0,00 € Únia Žien Slovenska Snina MKaOS
14. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
081/2024/MKOS
0,00 € BehajmeSpolu Snina MKaOS
9. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
077/2024/MKOS
71,25 € Ladislav Šima Snina MKaOS
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
078/2024/MKOS
50,00 € Patrícia Nahaj Snina MKaOS
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
079/2024/MKOS
120,00 € Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina Snina MKaOS
6. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
075/2024/MKOS
330,00 € EMMA production, s.r.o. Snina MKaOS
6. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
076/2024/MKOS
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Snina MKaOS
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
074/2024/MKOS
75,00 € Materská škola Kukučínova Snina MKaOS
2. Máj 2024
Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu
073/2024/MKOS
0,00 € Thrill Promotion s. r. o. Snina MKaOS
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
069/2024/MKOS
0,00 € PADRINO s.r.o. Snina MKaOS
30. Apríl 2024
Dohoda č. 24/35/054/357 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti pre rozpočtovú oraganizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť rozpočtovej organizácii zriadenej obcou
070/2024/MKOS
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Snina MKaOS
30. Apríl 2024
Poistná zmluva
071/2024/MKOS
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.VIG Snina MKaOS
30. Apríl 2024
Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 39/2017/MKOS
072/2024/MKOS
0,00 € Ing. Diana Urbanová - ERYDIAS Snina MKaOS
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
068/2024/MKOS
30,00 € Lucia Pavlovová Snina MKaOS
25. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
063/2024/MKOS
0,00 € Hančárová Dunajová Františka, Mgr. Snina MKaOS