Centrálny register zmlúv

Materská škola, Bernolákova 19, Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
202400006/2024
0,00 € ZO OZ pri MŠ Bernolákova 19 Materská škola Bernolákova
31. Marec 2024
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
202400005/2024
0,00 € ZO OZ pri MŠ Bernolákova 19 Materská škola Bernolákova
15. Marec 2024
Zmluva o zabezoečení výkonu činnosti poradného konzultanta
202400004/2024
0,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Materská škola Bernolákova
7. Marec 2024
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
202400003/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Materská škola Bernolákova
18. Január 2024
Zmluva o absolvovaní kurzu korčuľovania
202400001/2023
2 392,00 € Hokejová akadémia Slávia Prešov Materská škola Bernolákova
18. Január 2024
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
202400002/2024
0,00 € ZO OZ pri MŠ Bernolákova 19 Materská škola Bernolákova
29. September 2023
Príloha 2 k Zmluve č. 929 z 1.1.2009- Objednávka tepla na rok 2024
202300013/2023
0,00 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Materská škola Bernolákova
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
202300024/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Materská škola Bernolákova
27. December 2023
Zamestnávteľská zmluva - DDS
202300025/2023
0,00 € DDS Tatrabanky Materská škola Bernolákova
27. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
202300026/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Bernolákova
14. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202300023/2023
0,00 € Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov Materská škola Bernolákova
4. November 2023
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
202300020/2023
0,00 € almapix s.r.o. Materská škola Bernolákova
4. November 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
202300022/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Materská škola Bernolákova
4. Október 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202300016/2023
0,00 € RASLEN, spol. s r.o. Materská škola Bernolákova
4. Október 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202300017/2023
0,00 € HORESKO s.r.o. Materská škola Bernolákova
4. Október 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202300018/2023
0,00 € ALEX plus, spol. s.r.o. Materská škola Bernolákova
4. Október 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202300019/2023
0,00 € Pavol Pagurko Materská škola Bernolákova
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
202300014/2023
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Materská škola Bernolákova
29. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní ekonomických služieb
202300015/2023
0,00 € Milada Tramitová-MITRES Materská škola Bernolákova
12. September 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní priebežnej praxe žiakov SOŠPg
202300012/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Materská škola Bernolákova