Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Kúpna zmluva
1432024
0,00 € Mgr. Jaroslava Števčíková Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
19. Júl 2024
Komisionárska zmluva
1422024
0,00 € Mgr.art. Andrea Rolková Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
18. Júl 2024
Zmluva č. 1443/2024/OPR o poskytnutí dotácie
292024
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
17. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
1372024
0,00 € Matúš Hofferek Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
1382024
0,00 € PIANO s.r.o. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
12. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
1142024
0,00 € Marietta Mareková Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
8. Júl 2024
Zmluva č. 755/2024/OPR o poskytnutí dotácie
1172024
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
8. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
1232024
0,00 € Ondrej Tomčala Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
4. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy
1322024
0,00 € PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
4. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
1312024
0,00 € Klára Polláková Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
4. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
12/2024
0,00 € Katarína Vaňová Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
4. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
1272024
0,00 € PharmDr. Matúš Ondruš Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
4. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
1302024
0,00 € Mgr. Vladimír Novotná Čajová Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
1262024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Matúš Hofferek
27. Jún 2024
Zmluva o nájme
1252024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča LANTASTIK SK s.r.o.
25. Jún 2024
Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu
1192024
0,00 € HLAS k.s. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
20. Jún 2024
Zmluva o nájme
1182024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Jana Hulinová
20. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluvy
1222024
0,00 € SOZA Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
1152024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča OZ Levočan
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy
1132024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Základná umelecká škola