Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na projekte Educate Slovakia
23/2022
160,00 € AIESEC Slovensko Stredná odborná škola drevárska
23. November 2022
Zmluva o spolupráci Autorizovaná inštitúcia pre Projekt SIOV_SOK
DZ20220132
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
14. November 2022
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
71/2022
1 050,29 € Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 12/08/2021
9/2022
41 916,07 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
30. September 2022
Rámcová dohoda
63/2022
43 992,16 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
20. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
60/2022
0,00 € BPP spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
FF 504-22-017
3 340,80 € CBC Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Október 2022
Zmluva o dielo
67/2022
5 820,00 € DEGOM, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. September 2022
Zmluva č. ZVP k /2/2022 o výpožičke nebytových priestorov
62/2022
955,52 € Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Máj 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 11/08/2021 dodanie Mäsa a mäsových výrobkov
17/2022
9 631,68 € Domäsko, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Rámcová dohoda
37/2022
23 372,56 € Domäsko, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
55/2022
0,00 € DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Jún 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania
24/2022
35 000,00 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania a dovozu teplých jedál
42/2022
35 071,49 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
5. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
47/2022
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
18/2022
644,90 € Gazdovské špeciality Bystriansky, s.r.o., r.s.p. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k dohode 11/08/2021
11/2022
21 746,32 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 11/08/2021 dodanie mlieka a mliečn. výrobkov
12/2022
18 367,26 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Rámcová dohoda
40/2022
2 851,20 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. August 2022
Rámcová dohoda
31/2022
20 770,06 € GM plus, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen