Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečovaní stravovania
1/2024/S
0,00 € Spojená škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
8. Január 2024
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny
1/2024
0,00 € Magna energia a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
8. Január 2024
Nájomná zmluva
22/2023/N
0,00 € Bednár Rastislav Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
22. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečovaní stravovania
40/2023/S
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
21. December 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
24/2023
0,00 € SPP a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
21. December 2023
Dodatk č. 5 k zmluve o stravovaní
39/2023/S
0,00 € Základná škola s materskou školou Veľká Lehota Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
7. December 2023
Zmluva o zabezpečovaní stravovania v školskej jedálni
38/2023/S
0,00 € Patrik Svetík Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
6. December 2023
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
23/2023
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
1. December 2023
Nájomná zmluva
21/2023/N
0,00 € Peter Bránik Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
30. November 2023
Nájomná zmluva
20/2023/N
0,00 € Ing. Emília Tapferová - DREVO DESIGN Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
15. November 2023
Nájomná zmluva
19/2023/N
0,00 € Igor Moško Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
14. November 2023
Zmluva o zabezpečovaní stravovania v školskej jedálni
35/2023/S
0,00 € Juraj Budinský Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
14. November 2023
Zmluva o zabezpečovaní stravovania v školskej jedálni
36/2023/S
0,00 € Mária Kleinová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
14. November 2023
Zmluva o zabezpečovaní stravovania v školskej jedálni
37/2023/S
0,00 € Miloš Vallo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
13. November 2023
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
22/2023
0,00 € Wolters Cluwers SR s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
10. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2023/N
0,00 € Športový klub Rudno nad Hronom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
10. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní stravovania
34/2023/S
0,00 € MUDr. Peter Trajteľ, stomatológ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
7. November 2023
Zmluva o zabezpečovaní stravovania v školskej jedálni
32/2023/S
0,00 € Ing. Jozef Koperdák Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
7. November 2023
Zmluva o zabezpečovaní stravovania v školskej jedálni
33/2023/S
0,00 € Mgr. Alena Koperdáková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
2. November 2023
Nájomná zmluva
16/2023/N
0,00 € Peter Gálusq Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa