Centrálny register zmlúv

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
141-1130PP/2024
0,00 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Obec Vojňany
22. Júl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
142 -1130PP/2024
0,00 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Východoslovenská distribučná, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
140-1130PO/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18. Júl 2024
Zálievková zmes a asfaltové pásky
042-1000/035ZNH/2024
55 536,00 € RichRoll Investments s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
17. Júl 2024
Nájomná zmluva
135-1130PP/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
17. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
139-1130VT/2024
10,00 € Železnice Slovenskej republiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Júl 2024
Kation aktívna emulzia a kamenivo frakcie 2/5
19-1000/13VS/2024
315 178,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Júl 2024
Stabilizácia zosuvu na ceste II/537 v úseku Vyšné Hágy – Nová Polianka, km 40,511 – 40,545
80-4300/060ZNH/2024
196 750,01 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Júl 2024
Zmluva o uložení veci
144-2200PO/2024
0,00 € Obec Ruská Nová Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
178-1130PP/2023-105
1 680,48 € Rastislav Kušnirák Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
15. Júl 2024
Drevené snehové koly a snehové zábrany
079-4700/059ZNH/2024
3 559,68 € Miroslav Vilček Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
15. Júl 2024
Náterové látky
65-1000/046ZNH/2024
46 945,47 € CHEMOLAK a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Júl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
136 -1130PP/2024
0,00 € IS APreality s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Júl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
137-1130PP/2024
0,00 € IS APreality s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Júl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
138-1130PP/2024
0,00 € IS APreality s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11. Júl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
1130BJ/2024-134
1,00 € Sylvia Kohútová, rod. Štenková Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
111-1130BJ/2024-004
25,56 € Ľudmila Chovancová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
111-1130BJ/2024-005
42,60 € Mária Kasardová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
111-1130BJ/2024-006
185,31 € Pavol Knap Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
111-1130BJ/2024-009
981,93 € Božena Olejárová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja