Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Kúpna zmluva "školský program"
2105/2024
0,00 € Valman, s.r.o. Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
29. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
30042024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Zvolen Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia
202403-TZ-0546
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
12. Apríl 2024
Dodatok č.1 ku KZ
04/2024
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145 Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
23. Marec 2024
Darovacia zmluva
43042/2024
0,00 € Nadácia Pontis Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
19. Marec 2024
Rámcová zmluva
1/2024
0,00 € WorldOffis RS s.r.o. Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
20. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
01/2024
0,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
2. December 2023
Zmluva o dielo
112023
0,00 € Adrian Nita Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
2. December 2023
Poistenie majetku
27112023
0,00 € Komunálna poisťovňa Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
18. November 2023
Kúpna zmluva
24102023
0,00 € Limas s.r.o Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
30. September 2023
Darovacia zmluva
35791/2023
0,00 € Nadácia Pontis Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
9. September 2023
Kúpna zmluva - rámcová
ZV026/23
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
27. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
1
0,00 € Bidfood Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
23. Apríl 2023
Kolektívna zmluva
1
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145 Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
18. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
25/22
Doplnená
0,00 € Ekobam, s. r. o. Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
26. Február 2023
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
37/2023
0,00 € DNPP s.r.o. Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
20. November 2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 20/2022
20/2022
0,00 € Mgr. Marianna Ligenzová Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
20. November 2022
Mandátna zmluva
2022
0,00 € Ing. Alena Párničanová Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145