Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Doplnok ku kolektívnej zmluve
219
0,00 € ZO OZ pri SOŠ služieb Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
22. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30
880,00 € Mgr. Zuzana Chomová-POHLADENIE Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
11. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100131734
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
217
0,00 € Interaktívna škola , s.r.o. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
22. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
218
0,00 € Interaktívna škola , s.r.o. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
28. November 2023
Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel
78901338
605,92 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
28. November 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
72902363
200,00 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
28. November 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
78901366
200,00 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
30. November 2023
Poistná Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
11-424921
2 464,44 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
8. November 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
212
0,00 € Detská rekreácia s.r.o. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
3. Október 2023
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 1/2015 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.4
0,00 € ASTRA VENDING, s.r.o. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
25. August 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 23.12.2021
Dodatok č. 4
0,00 € Súkromná školská jedáleň, 17 novembra 3723/13 Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
25. August 2023
Dodatok k poistnej zmluve- poistenie majetku
11-4-16887
0,00 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
29. Jún 2023
Kúpna zmluva
1/2023
615,00 € Nikolas Juraško Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
13. Jún 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
207
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
13. Jún 2023
Dohoda o spolupráci
208
0,00 € Atrium n.o. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
13. Jún 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o nájme a prenájme nebytových priestorov č. 3/2004
28
0,00 € Československá obchodná banka , a.s. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
24. Apríl 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
206
0,00 € ZO OZ pri SOŠ služieb, Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
17. Marec 2023
Dodatok k poistnej zmluve- poistenie majetku
11-4-16887
2 040,22 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
17. Marec 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
78901264
210,00 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov