Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Poistná zmluva- individuálne cestovné poistenie
22408520
110,88 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
10. Jún 2024
Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
56904237
2,80 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
31. Máj 2024
Poistná zmluva - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
7109005693
39,04 € Komunálna poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
27. Máj 2024
Poistná zmluva - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
7109005692
90,44 € Komunálna poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
23. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 01/DCL/2024 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
01/DCL/2024
19 534,99 € DCL Partner, s.r.o. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
22/2024
0,00 € Obchodná akadémia Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2024 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. OZ
20/2024
0,00 € ŽENAJA s.r.o. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2024 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. OZ
21/2024
0,00 € ŽENAJA s.r.o. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
27. Marec 2024
Individuálne cestovné poistenie č. 56898459
15/2024
4,05 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
21. Marec 2024
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109005686
14/2024
57,34 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
19. Marec 2024
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004451
12/2024
33,00 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
19. Marec 2024
Individuálne cestovné poistenie č. 56898090
13/2024
2,10 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
8. Marec 2024
Poistná zmluva - individuálne cestovné poistenie č. 22408308
11/2024
56,70 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
7. Marec 2024
Zmluva o servisnej službe
20/2024
168,05 € ILLE spol. s r.o. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
5. Marec 2024
Zmluva o zabezpeční poskytovania služieb za produkty: 24K000006
9/2024
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
19. Február 2024
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109004450
8/2024
24,40 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
6. Február 2024
Individuálne cestovné poistenie č. 56895453
7/2024
1,40 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
31. Január 2024
Individuálne cestovné poistenie č. 56895193
6/2024
1,40 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
18. Január 2024
Poistná zmluva - individuálne cestovné poistenie č. 56894215
5/2024
0,70 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
17. Január 2024
Individuálne cestovné poistenie č. 56894122
4/2024
2,10 € UNION poisťovňa a.s. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina