Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2023 - dodávka ovocia a zeleniny
2022/418
0,00 € Marko Tatry s. r. o. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
20. December 2022
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2023 - dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
2022/419
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
20. December 2022
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2023 - dodávka bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov
2022/420
0,00 € MIROND, spol. s. r. o. Kežmarok Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
20. December 2022
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2023 - dodávka hydinového mäsa
2022/421
0,00 € HYDINA KUBUS s. r. o. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
20. December 2022
Kolektívna zmluva na r. 2023
Kolektívna zmluva
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
26. August 2022
Zmluva o spolupráci
2022/289
0,00 € Plantex, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
11. August 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
62022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok Michaela Karolyiová
11. August 2022
Dodatok ku Kúpnej zmluve
2022282
0,00 € Hydina Kubus, s. r. l. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
29. Júl 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
5/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok Občianske združenie Tatranská Futbalová Akadémia
29. Júl 2022
Zmluva o zverení majetku do správy
2022/277
0,00 € Mesto Kežmarok Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
29. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131087
2022/239
Doplnená
0,00 € Energie2, a.s. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
6. Júl 2022
Mandátna zmluva
2022/199
0,00 € Žaneta Lacková Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok