Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Dodatok č.2
2023/376
0,00 € Energie2, a.s. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
25. Január 2024
Zmluva o spolupráci
202411
0,00 € Ján Blaško - maty Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
25. Január 2024
Dohoda o organizovaní odbornej praxe
2024/19
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
19. Február 2024
Zmluva o zájazde - ŠVP
2023/336
0,00 € CK Andromeda, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
19. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2024/42
0,00 € Energie2, a.s. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
5. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
2024/54
0,00 € BIOMETRIC spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
5. Marec 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov
2024/54-001
0,00 € BIOMETRIC spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
21. Marec 2024
Zmluva o dodávke elektriny
2024/78
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
26. Marec 2024
Mandátna zmluva
2024/104
0,00 € Tatrahasil servis, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
26. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 25. ročník
2023/116
0,00 € Nadácia pre deti Slovenska Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
18. Apríl 2024
Dohoda o organizovaní odbornej praxe
2024/144
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2024/186
0,00 € Plantex, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok