Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
2/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
17. Máj 2024
Zmluva o obstaraní zájazdu č. RS-20052405-PPZ
04_2024
3 200,00 € Cestovná kancelária FANY Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
17. Máj 2024
Zmluva o odňatí majetku č. OSM/M/1/2024
05/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká Mesto Poprad
26. Apríl 2024
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu krajského kola 25. ročníka turnaja McDonald s Cup 2023/2023
3/2024
400,00 € 1stClass Agency s.r.o. Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
13. December 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
84/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
11. December 2023
Zmluva o spolupráci
83/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Júl 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-363/2017
59/2023
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
22. December 2023
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve o poskytovaní služieb, výkonu povinností správcu tepelno-energetických zariadení uzatvorená v zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka
85/2023
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
28. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2023 zo dňa 02.10.2023
82/2023
96,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Veselá veda Slovensko o.z.
20. November 2023
Poistná zmluva č. 249299182
81/2023
260,88 € Generali Poisťovňa, pobočka pisťovne z iného členského štátu Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2023
71/2023
589,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Mgr. Vernarec Jozef
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2023
76/2023
418,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Športový klub Zemedar Poprad-Stráže
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2023
73/2023
1 188,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Mgr. Radovan Brutovský
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2023
69/2023
1 353,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Pažitný Daniel
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2023
75/2023
336,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Veselá veda Slovensko o.z.
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2023
74/2023
884,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Mgr. Košková Soňa
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2023
72/2023
1 476,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Ing. Jansok Peťovský
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
70/2023
1 517,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Hamor Peter
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2023
68/2023
1 155,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Športový klub detí a mládeže SOKOL
21. September 2023
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov č.16/2023/JPP
67/2023
22,96 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela Klub Veličanov , o.z.