Centrálny register zmlúv

Prešovský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o výkone opravy a údržby služobných motorových vozidiel č. 38/2022/OM
1909/2023/DSVPaKR
876,88 € AL-Auto, s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
7. December 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1837/2023/OD
28,66 € Jozef Lukáč Prešovský samosprávny kraj
7. December 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1841/2023/OD
4 490,74 € Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec Prešovský samosprávny kraj
7. December 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1842/2023/OD
2 245,35 € Mária Tóthová Prešovský samosprávny kraj
7. December 2023
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
1930/2023/DI
0,00 € SPP – distribúcia, a.s., Prešovský samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastnického práva k pozemnej komunikácii
1829/2023/OD
1,00 € Obec Skrabské Prešovský samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
1727/2023/DI
188 784,00 € Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava 00160962 Prešovský samosprávny kraj
6. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemku č. 200/2021/LMU
Dodatok 225/2023
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Prešovský samosprávny kraj
6. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemku č. 176/2022/LMU
Dodatok 222/2023
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Prešovský samosprávny kraj
6. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemku a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 172/2021/LMU
Dodatok 223/2023
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Prešovský samosprávny kraj
6. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemku a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 121/2021/LMU
Dodatok 224/2023
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Prešovský samosprávny kraj
6. December 2023
Kúpna zmluva č. 1918/2023/OE
1918/2023/OE
17 515,20 € OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. Prešovský samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1826/2023/OD
1,00 € Obec Krivany Prešovský samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1827/2023/OD
1,00 € Mesto Veľký Šariš Prešovský samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
1828/2023/OD
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Prešovský samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_005 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
1847/2023/OE
0,00 € Gymnázium L. Stöckela Prešovský samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_006 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
1848/2023/OE
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov Prešovský samosprávny kraj
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa § 409 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1822/2023/IKT
67 957,20 € Datacomp s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
1. December 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1771/2023/OD
1 026,24 € Ľuboslava Fečová Prešovský samosprávny kraj
1. December 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1809/2023/OD
2 536,67 € Vladislav Hanák Prešovský samosprávny kraj