Centrálny register zmlúv

Prešovský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
273/2024/DM
0,00 € Július Kiseľ Prešovský samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
274/2024/DM
0,00 € František Mačák Prešovský samosprávny kraj
13. Jún 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
349/2024/OD
7,00 € obec Šemetkovce Prešovský samosprávny kraj
13. Jún 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
348/2024/OD
2,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Štrba
12. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok 89/2024
211 082,21 € DAG SLOVAKIA, Prešovský samosprávny kraj
11. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1021/2024/OM
0,00 € JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA Prešovský samosprávny kraj
11. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
380/2024/OD
622,86 € Ján Frančák Prešovský samosprávny kraj
11. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
381/2024/OD
2,98 € Ing. Lenka Krivková Prešovský samosprávny kraj
11. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum
382/2024/OD
471,86 € Ján Moroz Prešovský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
324/2024/DM
43,06 € Prešovský samosprávny kraj Desať, s.r.o.
5. Jún 2024
DOHODA o použití cestného motorového vozidla
825/2024/OM
0,00 € JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2024
DAROVACIA ZMLUVA
346/2024/DSB
0,00 € Ing.arch. Jozef Bačinský – B-ARCH. Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - Rekonštrukcia mosta č.3110 - 002 Veľká Franková, PD
353/2024/OD
12,26 € Ondrej Frankovský, Eva Frankovská Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - III/3445 Prešov - Petrovany
249/2024/OD
158,37 € Anna Huľová Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - III/3445 Prešov - Petrovany
359/2024/OD
270,56 € František Kovaľ Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - III/3445 Prešov - Petrovany
360/2024/OD
580,69 € Mária Kokošková Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - III/3445 Prešov - Petrovany
361/2024/OD
576,92 € Helena Michaľaková Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - III/3445 Prešov - Petrovany
362/2024/OD
1 900,45 € Igor Matys Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - III/3445 Prešov - Petrovany
363/2024/OD
224,36 € Imrich Pastier Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy - III/3445 Prešov - Petrovany
364/2024/OD
211,16 € Ing. Daniela Petríková Prešovský samosprávny kraj