Centrálny register zmlúv

Základná škola, Sv. Michala 42, Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácie podujatia Naše mesto
č. NM24_062
230,00 € Nadácia Pontis Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
9. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-811037514452
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
č. 15/2024/DU
0,00 € HYZA a.s. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
27. Marec 2024
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2023/2024
-CRZ-
250,00 € 1st CLASS AGENCY, s. r. o. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
15. Január 2024
Kolektívna zmluva
-CRZ-
0,00 € ZO OZ PŠaV pri ZŠ, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
25. September 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri účasti školy v programe "Školy, ktoré menia svet pre materské školy a 1. stupeň základných škôl"
-CRZ-
300,00 € Inštitút pre aktívne občianstvo Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
21. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 5151144990 uzatvorená v zmysle zákona o energetike
5151144990
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
6. September 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/1000205438
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
4. September 2023
Nájomná zmluva
17/2023
247,90 € Mesto Levice a Základná škola, ul. Sv. Michala 42, 934 01 Levice Karate klub GOJU-RYU v Leviciach
4. September 2023
Nájomná zmluva
18/2023
248,50 € Mesto Levice a Základná škola, ul. Sv. Michala 42, 934 01 Levice Telovýchovná jednota Lokomotíva ATOM Levice, odbor RTVŠ
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2023 08 039
400,00 € Nadácia Centra pre filantropiu Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
7. Júl 2023
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 3
-CRZ-
140,00 € Darfinger s.r.o. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
27. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
-CRZ-
0,00 € The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
23. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112850
-CRZ-
0,00 € Energie2, a.s. odštepný závod Energie2,a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
19. Jún 2023
Rámcová dohoda "Stavebné a opravné práce v budove základnej školy a v areáli základnej školy
-CRZ-
0,00 € STAVMONT LEVICE s.r.o. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
13. Jún 2023
Príkazná zmluva k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania
č. 5 VO/08/2023/EL-KSVO
150,00 € KOMUNÁL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 93401, Levice
5. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania finančného vzdelávania FinQ
-CRZ-
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
5. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
-CRZ-
360,00 € Mestské kultúrne stredisko Levice Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
31. Marec 2023
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2022/2023
-CRZ-
200,00 € 1st CLASS AGENCY, s. r. o. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
24. Marec 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
OH-12061606-LE
9 023,00 € Cestovná kancelária FANY - FANY STORE, s. r. o. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice