Centrálny register zmlúv

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 66/2023/SÚCTt
61 273,20 € GEOCONSULT, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Príkazná zmluva
Zmluva č. 63/2023/SÚCTt
0,00 € Očkaják Ján Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca
Zmluva č. 64/2023/SÚCTt
0,00 € BIOTIT s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 33 (Zmluva č. 139/2013/SÚCTt)
788,47 € WIKI - V. Michálek Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 65/2023/SÚCTt
28 920,00 € CiDeCo s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 3/2013/SÚC TTSK - Obec Mad (neurčitú)
Dodatok č. 29 (Zmluva č. 33/2013/SÚCTt)
22,56 € Obec Mad Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava
29. November 2023
Dodatok č. 2
Dodatok č. 30 (Zmluva č. 60/2023/SÚCTt)
63,89 € Obec Mad Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 31 (Zmluva č. 34/2014/SÚCTt)
36,10 € Obec Lehnice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Dodatok č. 3
Dodatok č. 32 (Zmluva č. 140/2013/SÚCTt)
772,68 € Ing. Peter Lelkes - prevádzkareň Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Príkazná zmluva
Zmluva č. 61/2023/SÚCTt
0,00 € Ján Bobčík Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Príkazná zmluva
Zmluva č. 62/2023/SÚCTt
0,00 € Igor Olša Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 58/2023/SÚCTt
2 500,00 € Motýľ s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
27. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 28 (Zmluva č. 68/2013/SÚCTt)
423,00 € Mesto Veľký Meder Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 3
Dodatok č. 20 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt)
389,16 € TIR PETROLEUM, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 21 (Zmluva č. 35/2014/SÚCTt)
304,56 € OZ Mikroregión Dunajská Magistrála Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 22 (Zmluva č. 57/2023/SÚCTt)
84,42 € Obec Dolné Trhovište Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 23 (Zmluva č. 136/2013/SÚCTt)
788,47 € CARS IQ, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 24 (Zmluva č. 141/2013/SÚCTt)
2 690,28 € O2 Networks, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 25 (Zmluva č. 4/2014/SÚCTt)
126,16 € R-P-S, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 26 (Zmluva č. 39/2014/SÚCTt)
1,13 € Obec Petrova Ves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1