Centrálny register zmlúv

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Nájomná zmluva
Zmluva č. 30/2024/SÚCTt
780,00 € Bilický Ľudovít Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 34/2014/SÚCTt)
39,89 € Obec Lehnice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. Máj 2024
Dodatok č. 4
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt)
430,02 € TIR PETROLEUM, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 39/2014/SÚCTt)
1,25 € Obec Petrova Ves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. Máj 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 29/2024/SÚCTt
422 998,40 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 141/2013/SÚCTt)
2 972,76 € CETIN Networks s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 57/2023/SÚCTt)
93,28 € Obec Dolné Trhovište Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 135/2013/SÚCTt)
2 492,88 € AQUACENTRUM SK, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 68/2013/SÚCTt)
467,42 € Mesto Veľký Meder Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Zmluva o dielo
Zmluva č. 28/2024/SÚCTt
695 461,56 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Zmluva č. 24/2024/SÚCTt
38 340,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Zmluva č. 25/2024/SÚCTt
38 340,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Apríl 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 26/2024/SÚCTt
913,44 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Apríl 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 27/2024/SÚCTt
881,50 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. Apríl 2024
Demontáž dočasnej preložky cesty, mostného provizória a uvedenie lokality do pôvodného stavu
Zmluva č. 23/2024/SÚCTt
62 233,32 € DS Construction s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Zmluva č. 21/2024/SÚCTt
113 851,20 € Marius Pedersen, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo Rekonštrukcia cesty II/507 Bojničky - Hlohovec - III. etapa
Zmluva č. 22/2024/SÚCTt
1 240 532,40 € COLAS Slovakia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. Apríl 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
Zmluva č. 20/2024/SÚCTt
212,40 € INISOFT s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva č. 19/2024/SÚCTt
32 373,60 € CivEN s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. Apríl 2024
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku
Zmluva č. 18/2024/SÚCTt
6,40 € OAT spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1