Centrálny register zmlúv

Služby mesta Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
1-8-350-2022
0,00 € encare, s.r.o. Služby mesta Piešťany
1. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávky elektriny
1-10-330/2022
0,00 € encare, s.r.o. Služby mesta Piešťany
24. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
1-9-350-2022.
0,00 € encare, s.r.o. Služby mesta Piešťany
3. Október 2022
Kúpna zmluva
1-21-320-2022
6 410,00 € Ing. et Ing. Lukáš Vaštík - Slovenské ruže Služby mesta Piešťany
20. Máj 2022
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
1-11-310-2022
0,00 € Ing. Ján Vlček - TOPSET, Stupava Služby mesta Piešťany
12. Júl 2022
Vývoz odpadu z veľkoobjemných kontajnerov
1.
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Služby mesta Piešťany
22. Jún 2022
PROTOKOL o odňatí správy majetku Mesta Piešťany zo správy Služieb mesta Piešťany
PROTOKOL č. 26-2022
496,42 € Mesto Piešťany Služby mesta Piešťany
20. Júl 2022
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany
PROTOKOL č. 88-2022
0,00 € Mesto Piešťany Služby mesta Piešťany
2. August 2022
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany č. 89-2022
PROTOKOL č. 89-2022
0,00 € Mesto Piešťany Služby mesta Piešťany
23. August 2022
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany
PROTOKOL č. 88-22
0,00 € Mesto Piešťany Služby mesta Piešťany
24. August 2022
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany
PROTOKOL č. 90-2022
0,00 € Mesto Piešťany Služby mesta Piešťany
26. August 2022
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany
PROTOKOL č. 91/2022
0,00 € Mesto Piešťany Služby mesta Piešťany
5. September 2022
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany
PROTOKOL č. 92/2022
0,00 € Mesto Piešťany Služby mesta Piešťany
16. November 2022
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany
PROTOKOL č. 94/2022
0,00 € Mesto Piešťany Služby mesta Piešťany
22. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí servisnej služby a rozšírenej záruky
1-13-320-2022
4 052,40 € NORWIT Slovakia, spol. s.r.o. Služby mesta Piešťany
4. November 2022
Zmluva o dielo
1-23-350-2022
1 393,27 € PEMAT Slovakia, s.r.o. Služby mesta Piešťany
5. September 2022
DODATOK č. 1 ku Zmluve o spolupráci zo dňa 31.01.2022
Dodatok - SEAK
0,00 € SEAK s.r.o. Služby mesta Piešťany
9. September 2022
Zmluva o predaji rafinérskych produktov
1-19-330-2022
0,00 € SLOVNAFT,a.s. Služby mesta Piešťany
9. September 2022
Zmluva o predaji rafinérskych produktov
1-19-330-2022
0,00 € SLOVNAFT,a.s. Služby mesta Piešťany
9. Jún 2022
nájom za hrobové miesto
0390/310/2022
45,00 € Služby mesta Piešťany Trebichavská Mária Ing.,Mgr.