Centrálny register zmlúv

Služby mesta Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
nájom za hrobové miesto
0843/310/2023
60,00 € Služby mesta Piešťany Púchyová Iveta
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
0841/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Vindišová Monika
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
0842/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Tvrdoňová Oľga
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
0839/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Hordossyová Anna
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
0840/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Balážová Margita
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
0837/310/2023
60,00 € Služby mesta Piešťany Počuchová Jana
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
0838/310/2023
135,00 € Služby mesta Piešťany Hordossyová Anna
4. December 2023
nájom za hrobové miesto
0836/310/2023
60,00 € Služby mesta Piešťany Tomašovičová Erika
4. December 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1 k 0837/310/2023
45,00 € Služby mesta Piešťany Troják Alojz
4. December 2023
nájom za hrobové miesto
0835/310/2023
30,00 € Služby mesta Piešťany Troják Alojz
4. December 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1 k 0909/310/2021
45,00 € Služby mesta Piešťany Troják Alojz
30. November 2023
nájom za hrobové miesto
0833/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Gonová Iveta
30. November 2023
nájom za hrobové miesto
0834/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Fačkovcová Bronislava RnDr.
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
0830/310/2023
60,00 € Služby mesta Piešťany Kostelný Ján
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
0832/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Mareková Marta
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
0831/310/2023
60,00 € Služby mesta Piešťany Kostelný Ján
28. November 2023
nájom za hrobové miesto
0829/310/2023
135,00 € Služby mesta Piešťany Jamrich Peter
27. November 2023
nájom za hrobové miesto
0827/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Podolská Mária
27. November 2023
nájom za hrobové miesto
0825/310/2023
135,00 € Služby mesta Piešťany Krivoklátska Mária
27. November 2023
nájom za hrobové miesto
0828/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Podolská Mária