Centrálny register zmlúv

Služby mesta Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0460/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Kotríková Daniela
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0458/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Vóberová-Pokojná Bianka
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0459/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Psica Martin MUDr.
17. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0457/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Drličková Lenka
17. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0453/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Dulla Stanislav
17. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0454/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Hudáková Valéria
17. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0456/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Drličková Lenka
17. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0452/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Švančarová Emília
17. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0455/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Kňazovická Eleonóra Mgr.
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0440/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Kováčová Eva
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0451/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Hubač Miroslav
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0448/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Michlerová Mária
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0450/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Ondrejková Dagmar
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0442/310/2024
60,00 € Služby mesta Piešťany Kostrošová Marta
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0443/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Kulka Juraj Mgr.
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0449/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Krásny Pavol
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0441/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Villárisová Silvia
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0445/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Hudáková Valéria
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0447/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Pavlíková Barbora
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
0446/310/2024
60,00 € Služby mesta Piešťany Pátek Zdeněk